โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมมอบเทียนพรรษา ในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมมอบเทียนพรรษา ในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มิถุนายน 2564 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 262 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2564 - 1 กรกฎาคม 2564

สถานที่ : ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา