โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 พฤศจิกายน 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 12 พฤษภาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564

สถานที่ : โรงแรมเวียงอินทร์ ที่อยู่: ถนน ประสพสุข ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000 โทรศัพท์: 053 711 533

ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงราย

     เครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานวิจัย บทความวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ การวัดคุมและระบบควบคุม ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET 2021) ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2564

     ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ถนน ประสพสุข ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย โทร.053 723 979 ต่อ 5992  และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวการจัดประชุมสัมมนาได้ที่ https://www.eenet2021.org

เปิดรับบทความ16 พฤศจิกายน 2563
หมดเขตรับบทความ    3 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการพิจารณาบทความ    5 เมษายน 2564
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์    19 เมษายน 2564
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า    19 เมษายน 2564
วันประชุมวิชาการ EENET 2021    12 – 14 พฤษภาคม 2564

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา