โลโก้เว็บไซต์ การสัมมนานำเสนอในกลุ่มหัวกะทิ เรื่อง “การพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับประเทศไทย” | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การสัมมนานำเสนอในกลุ่มหัวกะทิ เรื่อง “การพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับประเทศไทย”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 358 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 มกราคม 2563 - 15 มกราคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอในกลุ่มหัวกะทิ เรื่อง “การพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับประเทศไทย”
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2563
- สำหรับสื่อมวลชน วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
- สำหรับภาคเอกชน/ ภาคธุรกิจ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
- สำหรับประชาชนทั่วไป วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

สัมมนานำเสนอ/สาธิต
• เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและนโยบายส่งเสริมการตลาดยานยนต์ไฟฟ้า
• การพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้พิกัด 10 กิโลวัตต์สำหรับประเทศไทย
• ปัจจัยการนำสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน
• ปัจจัยส่งเสริมให้ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตในประเทศไทย เทคโนโลยีสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับประเทศไทย ความแตกต่างเชิงเทคนิคหรือประสิทธิภาพของวิธีอัดประจุที่แตกต่างจากปัจจุบัน มาตรฐาน/ความปลอดภัย วัสดุ/วัตถุดิบ โอกาสทางธุรกิจ ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี
• ห่วงโซ่คุณค่าของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย
• Research Gap ของสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้

ฟรี!!!
• ค่าลงทะเบียน
• อาหารว่าง อาหารกลางวัน
• เอกสารประกอบ

ลงทะเบียนได้ที่ https://www.cesrmutl.com
(หมดเขตลงทะเบียน 31 ธ.ค. 2562 หรือเมื่อครบเต็มจำนวน)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา