โลโก้เว็บไซต์ ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา ๒๕๖๒ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา ๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย ธนพล มูลประการ จำนวนผู้เข้าชม 204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 เมษายน 2562 - 25 เมษายน 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

พิธีดำหัวครูบาศรีวิชัยและพิธีดำหัวพ่อปู่พระภูมิเทพนครราช เวลา 08.00 น.

การแข่งขันประกวดลาบพื้นเมือง ลีลาสล่าลาบ และส้มตำลีลา เวลา 13.00 น.

พิธีดำหัวอธิการบดีและอาจารย์อาวุโส มทร.ล้านนา เวลา 16.00 น.

รับประทานอาหารเย็นพร้อมรับฟังการเสวนาประวัติวันสงกรานต์ไทย เวลา 17.00 น.
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา