โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบสภาพอาคารหอธัมม์ วัดศรีเกิด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบสภาพอาคารหอธัมม์ วัดศรีเกิด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 สิงหาคม 2564 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้แก่ อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว และ อ.ธนา น้อยเรือน เข้าทำการตรวจสอบสภาพอาคารหอธัมม์ วัดศรีเกิด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยหอธัมม์นี้ มีรูปแบบเป็นอาคารจตุรมุข 2 ชั้น เป็นอาคารเก่ามีสภาพชำรุด เกิดรอยร้าวที่ผนังชั้นบน โดยทางวัดได้ขอความอนุเคราะห์ให้เข้าทำการตรวจสอบและประเมินแนวทางแก้ไข หลักสูตรพิจารณาเห็นสมควรแล้ว จึงได้ส่งตัวแทนเข้าทำการสำรวจอาคารดังกล่าว เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางในการซ่อมแซม อีกทั้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเก่าอันเป็นมรดกล้ำค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างมั่นคงแข็งแรง สืบไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา