โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

นักศึกษาแลกเปลี่ยนกัมพูชา เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา กล่าวแสดงความยินดีและให้คำแนะนำแก่ Mr. Samchhok Tit นักศึกษาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศกัมพูชา หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะเดินทางกลับประเทศกัมพูชาในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมี อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีโอกาสนี้ด้วย

ที่มา: https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1697974/
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา