โลโก้เว็บไซต์ วิทยากร บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt  | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

วิทยากร บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 สิงหาคม 2563 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ตัวแทน บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เกียรติ เป็นวิทยากร บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt  ผ่านระบบ Online แก่นักศึกษาและบุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา