โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-01 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 วันที่ : 2020-08-01

วิทยากร บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt
เสาร์ 1 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ตัวแทน บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เกียรติ เป็นวิทยากร บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt  ผ่านระบบ Online แก่นักศึกษาและบุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่      >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา