โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการครั้งที่ 12  วิศวกรรมระดับชาติ ณ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 12–14 กุมภาพันธ์  2563  โดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก และการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา  ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลมาครองได้ คือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ในการแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา