โลโก้เว็บไซต์ ชมรม BIM and 3D MODEL RMUTL จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit สำหรับออกแบบงานโครงสร้าง 3 มิติ เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ชมรม BIM and 3D MODEL RMUTL จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit สำหรับออกแบบงานโครงสร้าง 3 มิติ เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย civil rmutl cm จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ชมรม BIM and 3D MODEL RMUTL หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  Autodesk Revit สำหรับออกแบบงานโครงสร้าง 3 มิติ ให้สมาชิกชมรมที่กำลังศึกษา ณ อาคารโยธา 4 ชั้น 3 ห้อง 302 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการสร้างแบบจำลอง3มิติ เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในระบบ BIM ที่นำไปสร้างได้จริง และสามารถสร้าง จัดการ และแชร์แบบจำลอง 3D ที่ใช้หลายวัสดุและประกอบด้วยข้อมูลการก่อสร้าง  สำหรับการออกแบบ การจัดทำรายละเอียดและการจัดการข้อมูลตั้งแต่การวางแผนแนวคิดไปจนถึงการแปรรูปและการก่อสร้าง ในไซต์งาน 

ในการจัดอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมมากกว่า 20 คน

      
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา