โลโก้เว็บไซต์ โครงการปรับปรุงห้องเรียน (จัดทำชั้นวางหนังสือ) โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่  | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

โครงการปรับปรุงห้องเรียน (จัดทำชั้นวางหนังสือ) โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 424 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกันจัดทำชั้นวางหนังสือ ภายใต้การอำนวยการโครงการโดย อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก เพื่อใช้ในการจัดเก็บหนังสือ และเล่มโครงงานปริญญานิพนธ์ ในหลักสูตรฯ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนและอาคารต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาทักษะฝีมือของนักศึกษา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา