โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 405 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย "วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก" จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด พร้อมนำเสนอวิธีการติดตั้งในสนาม โดย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น ณ ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ ขอขอบพระคุณ คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล CEO บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ที่ได้ให้เกียรติบรรยาย "วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก" พร้อมนำเสนอวิธีการติดตั้งในสนาม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา