โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดสัมมนา โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และแรงลม การทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา และการปรับปรุงแก้ไขอาคาร | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดสัมมนา โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และแรงลม การทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา และการปรับปรุงแก้ไขอาคาร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 2562 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 163 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตร วศ.บ.ยธ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดสัมมนา "โครงการพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหว และแรงลม การทบทวนความรู้เลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธา และการปรับปรุงแก้ไขอาคาร"   เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โดยมี รศ.ดร.อุเทน คำน่าน รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ อาคารโยธา 4 ในสัมมนาดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย อาจารย์วัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ เลขาธิการสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย และอาจารย์ชูเลิศ จิตเจือจุน เหรัญญิกสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย เป็นวิทยากรบรรยให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดผู้สนใจจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับเกียตริจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ อดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่มาบรรยายในการสัมมนาดังกล่าวด้วย

 

ขอบคุณภาพจาก FB: ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา