โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ มอบทุน และ ปรับปรุงห้องน้ำให้รุ่นน้อง | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ มอบทุน และ ปรับปรุงห้องน้ำให้รุ่นน้อง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 837 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ มอบทุนประจำปี 2562 และ ส่งมอบห้องน้ำให้รุ่นน้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก รุ่นพี่ๆ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ หัวข้อการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ท่าน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 30 หน่วยงาน

ทุนการศึกษาปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ทุน เป็นทุน ประเภทเรียนดี 10,000 บาท/ทุน จำนวน 3 ทุน และ ทุนความประพฤติดี 5,000 บาท/ทุน จำนวน 22 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท (ได้รับการสนับสนุนจากชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย รุ่นพี่ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างสำรวจ และ รุ่นพี่ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างโยธา) โดยมอบให้กับรุ่นน้องใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วศ.บ.โยธา วศ.บ.สิ่งแวดล้อม และ ค.อ.บ.โยธา

และกิจกรรมส่งมอบห้องน้ำให้แก่รุ่นน้องเป็นโครงการที่รุ่นพี่ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอยต้องการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อรุ่นน้อง เนื่องจากของเก่ามีสภาพที่ทรุดโทรม ใช้งบประมาณดำเนินการกว่า 120,000 บาท

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่ได้มาร่วมดำเนินกิจกรรมดีๆ ให้กับรุ่นน้องและสถาบันการศึกษาอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา