โลโก้เว็บไซต์ 2019-10-11 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 วันที่ : 2019-10-11

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ มอบทุน และ ปรับปรุงห้องน้ำให้รุ่นน้อง
ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ มอบทุนประจำปี 2562 และ ส่งมอบห้องน้ำให้รุ่นน้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก รุ่นพี่ๆ ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ หัวข้อการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคและการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาต ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ” มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ท่าน จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 30 หน่วยงาน ทุน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา