โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนคณาจารย์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน

ตัวแทนคณาจารย์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019"

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 98 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์จาก หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019" เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยเล่าถึงการพัฒนานักศึกษาให้เตรียมความพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีก่อสร้างยุคใหม่ ทั้งในด้าน 3D / BIM / laser scan / UAS / point cloud นำโดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต, อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ, อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว, และ อ.ธนา น้อยเรือน โดยมีเนื้อหาโดยสรุปได้แก่

1. เป้าระยะยาวในการพัฒนานักศึกษา โดยวางแผนให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญคู่ขนานกับการเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

2. การนำ UAS (unmanned aircraft system) มาใช้ทำแผนที่ วางแผนออกแบบการบิน การทำภาพภาพถ่ายทางอากาศ การสร้าง point cloud และทำภาพถ่าย ortho ออกมาได้ และยังสามารถนำข้อมูลมาคิดปริมาณงานดินได้อีกต่อหนึ่ง และยังเล่าถึงการสำรวจวัสดุกองเก็บ การสำรวจลำน้ำ การสำรวจต่างๆ ได้

3. การเรียนการสอน BIM ในสาขาโยธา โดยการประยุกต์มาใช้ในการเรียน เช่น วิชา RC Design มีการนำการวิเคราะห์ในเชิง 3 มิติมาใช้งานเป็นต้น

4. การใช้ข้อมูล point cloud กับการนำมาใช้ในงาน BIM ทั้งจากการนำข้อมูลทั้งจากกล้อง laser scanner และโดรน นำมาวิเคราะห์งาน การสร้างเส้นชั้นความสูง การซ้อนทับกับเครื่องมือสำรวจ และนำข้อมูลจาก point cloud มาใช้ร่วมกับข้อมูลอาคารจาก BIM ได้ และให้นักศึกษาสามารถนำข้อมูล point cloud ไปวิเคราะห์ต่อได้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา