โลโก้เว็บไซต์ 2019-10-04 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 วันที่ : 2019-10-04

ตัวแทนคณาจารย์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019"
ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์จาก หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019" เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเล่าถึงการพัฒนานักศึกษาให้เตรียมความพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีก่อสร้างยุคใหม่ ทั้งในด้าน 3D / BIM / laser scan / UAS / point cloud นำโดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต, อ.ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ, อ.อัครพงษ์ เทพแก้ว, และ อ.ธนา น้อยเรือน โดยมีเนื้อหาโดยสรุปได้แก่ 1. เป้าระยะยาวในการพัฒนานักศ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา