โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม Open House Hands-on RMUTL 2019 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม Open House Hands-on RMUTL 2019

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กันยายน 2562 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บุคลากรหลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม "Open House Hands-on RMUTL 2019"  ณ อาคาร ยธ. 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 มีการจัดการแสดงผลงานทางวิชาการมากมาย อาทิ การทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) การออกแบบอาคารด้วยระบบ 3D Model การออกแบบและวางแผนระบบขนส่งมวลชน การแก้ปัญหาด้านเทคนิคธรณี การสาธิตการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ : https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/09/20190910004648_37371.pdf

หรือ

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา