โลโก้เว็บไซต์ 2019-09-11 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 วันที่ : 2019-09-11

หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม Open House Hands-on RMUTL 2019
พุธ 11 กันยายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

บุคลากรหลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม "Open House Hands-on RMUTL 2019"  ณ อาคาร ยธ. 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน 2562 มีการจัดการแสดงผลงานทางวิชาการมากมาย อาทิ การทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) การออกแบบอาคารด้วยระบบ 3D Model การออกแบบและวางแผนระบบขนส่งมวลชน การแก้ปัญหาด้านเทคนิคธรณี การสาธิตการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมสำรวจ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวไ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา