โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิตวิศวกรรมโยธา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิตวิศวกรรมโยธา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 สิงหาคม 2562 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 185 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิตวิศวกรรมโยธา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ในการนี้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิศวกรรมโยธารวม 94 คน ทางหลักสูตรขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านในที่นี้ด้วย

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา