โลโก้เว็บไซต์ 2019-08-10 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 วันที่ : 2019-08-10

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิตวิศวกรรมโยธา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
เสาร์ 10 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีถ่ายรูปหมู่บัณฑิตวิศวกรรมโยธา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ในการนี้มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ในหลักสูตรวิศวกรรมโยธารวม 94 คน ทางหลักสูตรขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านในที่นี้ด้วย ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา