โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน STISWB 2019 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

บุคลากร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน STISWB 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง และ น.ส.ภาวริศ ถือคำ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้งทีมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน The 11th International Conference on Science Technology and Innovation for Sustainble Well-Being (STISWB 2019) "Technology and Innovation for Future Industry" วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ โดยได้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมด้านประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา