โลโก้เว็บไซต์ 2019-08-01 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 วันที่ : 2019-08-01

บุคลากร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน STISWB 2019
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

อ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง และ น.ส.ภาวริศ ถือคำ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้งทีมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน The 11th International Conference on Science Technology and Innovation for Sustainble Well-Being (STISWB 2019) "Technology and Innovation for Future Industry" วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 - 1 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ โดยได้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมด้านประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในงาน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา