โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-06 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 วันที่ : 2020-03-06

หลักสูตร วศ.บ.โยธา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Concrete Repair Water Proof & Surface Coating
ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Concrete Repair Water Proof & Surface Coating" ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณมาณิตย์ ยงค์ทอง ผู้ก่อตั้งบริษัท MNP Engineering Service Co., Ltd. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการซ่อมแซมผิวคอนกรีต ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการตร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา