โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-14 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 วันที่ : 2019-11-14

บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน “AP Internship & Co-Operative” สำหรับนิสิต - นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4
พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายจาก บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการจัดทำโครงการนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน “AP Internship & Co-Operative” สำหรับนิสิต - นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00-15:00 น. ในชั่วโมง Inspection for Construction >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา