โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาหารือสร้างความร่วมมือกับ Tsuruoka College ประเทศญี่ปุ่น และ OKAYA (THATLAND) CO.,LTD
พุธ 22 มกราคม 2563

      คณาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธาสร้างความร่วมมือ และประชุมหารือ เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกับ Department of Creative Engineering, National Institute of Technology, Tsuruoka College และ OKAYA (THATLAND) CO.,LTD. โดยในวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ได้ส่งคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าทำแผนที่ด้วยภาพถ่านทางอากาศในพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ. ตาก และ วันที่ 22 มกราคม 2563 ได้ร่วมประชุม ณ ห้อง ยธ.4-202 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่      "ด้วยทาง Tsuruoka ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สอบสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2563
เสาร์ 18 มกราคม 2563

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 9:00-16:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 220 คน >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2563
อาทิตย์ 12 มกราคม 2563

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้จัดกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ บริเวณลานระหว่างอาคารเรียนรวมและอาคาร ยธ.6 โดยมีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ วุฒิวิศวกรโยธา ให้เกียรติบรรยาย หัวข้อ ฐานรากเสาเข็ม แก่ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ.
ศุกร์ 20 ธันวาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2563 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศารตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียจติจาก ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ วุฒิวิศวกรโยธา และอดีตรองอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา บรรยายในหัวข้อ การออกแบบและควบคุมงานฐานราก พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาและคณาจารย์ ณ อาคาร ยธ-4 ห้อง Slope ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ขอบคุณภาพจาก: Thiti Ph >> อ่านต่อ


การประชุมจัดตั้ง ชมรม BIM and 3D MODEL ครั้งที่ 1
พุธ 18 ธันวาคม 2562

  วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อหารือและทำข้อตกลงในการจัดตั้งชมรม BIM and 3D MODELแก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจสมัครเข้าชมรม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพทางด้านแบบจำลองสามมิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียน และการทำงานในอนาคต >> อ่านต่อ


คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562

คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมฟังการบรรยาย "วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก" จากบริษัท เข็มเหล็ก จำกัด พร้อมนำเสนอวิธีการติดตั้งในสนาม โดย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13:00-17:00 น ณ ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ขอขอบพระคุณ คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล CEO บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ที่ได้ให้เกียรติบรรยาย "วิธีการออกแบบและติดตั้งฐานรากด้วยเสาเข็มเหล็ก" พร้อมนำเสนอวิธีการติดตั้งในสนาม >> อ่านต่อ


ค่ายคุณธรรม ชินนาสมาธิ รุ่นที่ 2
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562

วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างสมาธิแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนไปทำงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีใจตั้งมั่นใจการประกอบวิชาชีพ มีสติในการประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร และเสริมสร้างคุณลักษณ์ที่ดี ทั้งด้านระเบียบวินัย จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้รับความอนุเคราะห์ครูสมาธิ จากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา
อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562

 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งต่อแผนที่ภาพนูนจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เพื่อผู้พิการทางสายตา (3D Map for blind)  โดยอาจารย์ ดร.ภาณุ อุทัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรฯ โดยนำคณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบผลงานแผนที่สามมิติ ให้แก่โรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีอาจารย์ ศิริพร วงค์รุจิไพโรจน์ ตัวแทนโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2262 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเห... >> อ่านต่อ


อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ ช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18
เสาร์ 23 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ ช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18 ณ วัดสวนดอก ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ที่ 23 - 24  พ.ย 2562 ทางชมรมสารธรรมล้านนา ส่งจดหมายมาถึงหลักสูตร ขอสนับสนุน นศ.ไปช่วยจัดสถานที่เตรียมงาน ธรรมเปลี่ยนชีวิตครั้งที่ 18 หลักสูตร วศ.บ.ยธ มอบหมายให้ ห้อง วศ.ยธ.ปี 1 เทียบโอนดำเนินการดังกล่าว >> อ่านต่อ


บุคลากร และนักศึกษา วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจิตอาสาและลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ภายในศาสนสถาน
จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562

บุคลากร และนักศึกษา วศ.บ.ยธ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือจิตอาสาและลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ภายในศาสนสถาน ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 9:00 - 16:00  น. เนื่องด้วยมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินโครงการความร่วมมือจิตอาสา โดยมีเจตจำนงในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และดำเนินการตรวจสอบให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย และการป้องกันอัคคีภัย พร้อมลงตรวจพื้นที่ โดยดำเนินการตรวจดครงสร้าง ระบบไฟฟ้า และอัคคีภัย ในศาสนสถาน จ.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 64

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา