โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

บริษัทอินฟราเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัดมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564

วันที่ วันที่ 8  เมษายน 2564 บริษัทอินฟราเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด โดยคุณภูษิต ศัลกวิเศษ ผู้จัดการบริษัท ได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบเครื่องมือช่างพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการศึกษา รวมมูลค่า 40,000 บาท ให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาได้ใช้ฝึกทักษะงานช่าง ในวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาต่อไป โดยมีตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากรณ์, ผศ. วรพรรณ นันทวงศ์, อ.ปิ่นแก้ว กันฟุก ผศ.ดร.ทวีชัย กาฬสินธ์ และ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง คณาจารย์ประจำวิชาหลักสู... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และชมรมศิษย์เก่า ประชุมความคืบหน้าโครงการ Civil and Environmental Engineering Co-Working Space
พุธ 7 เมษายน 2564

ในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13:00-14:30 น. สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และชมรมศิษย์เก่า ได้จัดประชุมความคืบหน้าโครงการ Civil and Environmental Engineering Co-Working Space เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานรายงานความคืบหน้าของโครงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและหารือแนวทางดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป ขอขอบพระคุณตัวแทนศิษย์เก่าที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก และคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบทางสถาปัตย์ให้กับโครงการนี้ >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดประชุมหารือการสร้างเครือข่าย BIM Community และการใช้ Drone วางแผนงานก่อสร้าง
จันทร์ 15 มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยน การสร้างเครือข่าย BIM Community และการใช้ Drone วางแผนงานก่อสร้าง Infrastructure เช่น งานถนน (งานบดอัด งานผิวทาง) ตลอดจนงานใช้โปรแกรมเพื่อนำข้อมูลจาก Drone มาสร้างแบบจำลองหรือ BI ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายวิชาการและ สร้างกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และชุมชนวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องต่อไป >> อ่านต่อ


ตัวแทนศิษย์เก่ามอบเครื่องมือช่างให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อังคาร 9 มีนาคม 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ตัวแทนศิษย์เก่าจาก ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ได้ให้ความอนุเคราะห์ มอบเครื่องมือช่างพร้อมอุปกรณ์ รวมมูลค่า 7,430 บาท ให้กับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อให้รุ่นน้องนักศึกษาได้ใช้ฝึกทักษะงานช่าง ในวิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธาต่อไป หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


บ.วัสดุก่อสร้าง ตราเพชร สาธิตการประกอบ ติดตั้ง อิฐมวลเบา ให้กับบุคลากร และ นักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.โยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
อังคาร 9 มีนาคม 2564

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 12:00-13:00 น. บ.วัสดุก่อสร้าง ตราเพชร จัดกิจกรรม สาธิตการประกอบ ติดตั้ง อิฐมวลเบา ให้ความรู้กับบุคลากร และ นักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.โยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื่อแนะนำเทคโนโลยีอิฐมวลเบา ตลอดจน สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ สำหรับงานอิฐมวลเบา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


ตัวแทนศิษย์เก่า ให้ความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร ยธ.7
จันทร์ 25 มกราคม 2564

ตัวแทนศิษย์เก่าได้เข้าสำรวจสภาพอาคารเรียนและปฏิบัติการ และให้ความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร ยธ.7 เนื่องจากหลังคาเก่าชำรุดและมีการรั่วซึมของน้ำฝนลงฝ้าเพดาน หลังจากซ่อมแซมแล้วสามารถปรับพื้นที่ใช้งานเป็นห้องเก็บเครื่องมือช่างให้กับรุ่นน้อง ต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
พุธ 30 ธันวาคม 2563

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ งานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 12:00 น. เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดี ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และให้รางวัลกับบุคคลากรในสาขา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการร่วมทำงานอย่างมีความสุข สามัคคีในหมู่คณะต่อไป >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563
อังคาร 22 ธันวาคม 2563

นางสาวชัญญานุช สุทธนะ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา  สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ประจำปี 2563 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเข้ารับรางวัลเรียนดีจากนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  ผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเหรีย... >> อ่านต่อ


ตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธาเข้าพบคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้รุ่นน้อง
เสาร์ 19 ธันวาคม 2563

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ตัวแทนศิษย์เก่าคณะวิชาช่างโยธาเข้าพบคณาจารย์ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมหารือโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้รุ่นน้อง ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยศิษย์เก่า 6 สล่าตีนดอย (ชมรมสล่าตี๋นดอย) เพื่อเป็นการกลับมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับรุ่นน้องๆ ต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณในน้ำใจของรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อรุ่นน้องอย่างต่อเนื่อง มา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา
พุธ 16 ธันวาคม 2563

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดำเนินการโดยกองพัฒนานักศึกษา โดยแยกกันเข้าร่วมกิจกรรมตามชั้นปี ในวันที่ 2, 9, และ 16 ธันวาคม 2563 โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนักจิตวิทยาการปรึกษา ของ มทร.ล้านนา ให้การบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักศึกษา เป็นเวลาช่วงชั้นละ 2 ชม. ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน มีนักศึกษาจำนวนมากที่ประสบกับปัญหาส่วนตัวอันส่งผลต่อสภาพจิตใจ ซึ่งมีความเข้มแข็งต่างกันไปในแต่ละคนนั้น มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตทั้งด้านการเรียน การเข้าสังคม และด้านกา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 98

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา