โลโก้เว็บไซต์ ธนา น้อยเรือน | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 ผู้เขียน : ธนา น้อยเรือน

หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดโครงการอบรมโปรแกรมการออกแบบโครงสร้างระบบ 3 มิติ (Tekla: Structural design และ BIM: Building Information Modeling)
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมโปรแกรมการออกแบบโครงสร้างระบบ 3 มิติ (Tekla: Structural design และ BIM: Building Information Modeling) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปณิธิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร และคุณตะวัน  บุญนิธี เป็นวิทยากรอบรม ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร ยธ. 4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตวิศวกรโยธาน... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธาจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบ 3 มิติ AutoCAD Civil 3D
จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

    หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบ 3 มิติ AutoCAD Civil 3D ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์ เป็นวิทยากรในการสอนการใช้งาน       มีวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตวิศวกรโยธานักปฏิบัติ ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์แ... >> อ่านต่อ


วิทยากร บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt
เสาร์ 1 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ตัวแทน บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เกียรติ เป็นวิทยากร บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt  ผ่านระบบ Online แก่นักศึกษาและบุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่      >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์ด้วยไฟไนเอลิเมนต์เบื้องต้น
พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบอาคาร ทางหลักสูตรได้เล็งเห็นประโยชน์ที่นักศึกษาและบุคลากรได้รับฟังการบรรยายจากบุคคลภายนอกเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ารับฟัง โดยการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้อง ยธ.4-203 มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมกับ วิทยากรภายนอก จัดการอบรมการ Render for Sketchup
จันทร์ 2 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมกับ วิทยากรภายนอก จัดการอบรมการ Render for Sketchup ณ ห้อง ยธ. 4-202 อาคาร ยธ.4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นักศึกษา และบุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา และบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม  >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ (4 ปี) ชั้นปีที่ 1 จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop โดยมีอาจารย์ปิ่นแก้ว กันฟุก เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมจำนวนชิ้นงานทั้งหมด 42 ตัว ซึ่งทุกตัวมีการติด QR code ไว้เพื่อแสดงรายชื่อผู้จัดทำเก้าอี้ตัวนั้น ๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป >> อ่านต่อ


บริษัท Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop
จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8:30 - 12:00 น. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับเกียรติจากบริษัท  Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือ พร้อมแจกของรางวัลกับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร ยธ.4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ณ โครงการ มัณฑนา สันทราย-เชียงใหม่ อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-15:30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านงานก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา การตรวจสอบงานก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและการทำงานจริงในโอกาสต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ บริษัท แล... >> อ่านต่อ


ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการครั้งที่ 12  วิศวกรรมระดับชาติ ณ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 12–14 กุมภาพันธ์  2563  โดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก และการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา  ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลมาครองได้ คือ รางว... >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ภาคเรียนที่ 2/2562
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ต.แม่แฝก อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00-16:30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานด้านการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และ คอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา การตรวจสอบงานก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและการทำงานจริงในโอกาสต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ บริษัท พิบูลย์คอน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 34

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา