โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop  | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ (4 ปี) ชั้นปีที่ 1 จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop โดยมีอาจารย์ปิ่นแก้ว กันฟุก เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมจำนวนชิ้นงานทั้งหมด 42 ตัว ซึ่งทุกตัวมีการติด QR code ไว้เพื่อแสดงรายชื่อผู้จัดทำเก้าอี้ตัวนั้น ๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา