โลโก้เว็บไซต์ บริษัท Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

บริษัท Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8:30 - 12:00 น. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับเกียรติจากบริษัท  Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือ พร้อมแจกของรางวัลกับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร ยธ.4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา