โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ภาคเรียนที่ 2/2562 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 224 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด ต.แม่แฝก อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:00-16:30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานด้านการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และ คอนกรีตอัดแรง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา การตรวจสอบงานก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและการทำงานจริงในโอกาสต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ บริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด เป็นอย่างสูง ที่ให้โอกาส และอำนวยความสะดวก ในการศึกษาดูงานด้วยดีตลอดมา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา