โลโก้เว็บไซต์ บรรยายพิเศษเรื่อง การตรวจสอบงานโครงสร้าง คสล. คอร. และ เหล็กรูปพรรณ โดยคุณ มานะ ศรีสวรรค์ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

บรรยายพิเศษเรื่อง การตรวจสอบงานโครงสร้าง คสล. คอร. และ เหล็กรูปพรรณ โดยคุณ มานะ ศรีสวรรค์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายเพิเศษเรื่อง "การตรวจสอบงานโครงสร้าง คสล. คอร. และ เหล็กรูปพรรณ" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ปตท.สผ. คุณมานะ ศรีสวรรค์ (ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างโยธา รุ่นที่ 18) ให้กับนักศึกษาในวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00-17:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยในกิจกรรมนี้ คุณมานะ ศรีสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับ นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดจำนวน 2 ราย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้เกียรติเดินทางมาให้ความรู้และมอบทุนให้กับน้องๆ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา