โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจาก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.ยธ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจาก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2562 โดย ธนา น้อยเรือน จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจาก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ในหัวข้อ "พุกฝังคอนกรีต และ วัสดุป้องกันไฟและควันลาม" ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง ยธ. 4-303 ในการนี้ทางหลักสูตร วศ.บ.ยธ ขอขอบพระคุณวิทยากราก บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่สละเวลามาบรรยายในครั้งนี้

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา