โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 กิจกรรม

ค่ายคุณธรรม หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
เสาร์ 27 กรกฎาคม 2562 - จันทร์ 29 กรกฎาคม 2562

สถานที่ : วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 24 บ้านศรีศุกรีและ 154 วัดป่าดาราภิรมย์ โดย อ.ภาณุ อาจิณวัฒน์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม หลักสูตร "ชินนสาสมาธิ ๒ สมาธิเบื้องต้นสำหรับนักศึกษา" วันเสาร์ที่ 27 - จันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 รวม 93 คน อาจารย์ 5 คน Download: ตารางกิจกรร... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนา BIM และ การอบรมการใช้งานโปรแกรม Revit และ SketchUp
อังคาร 5 กุมภาพันธ์ 2562 - อาทิตย์ 10 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ : มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร. ล้านนา เชียงใหม่ ต้อนรับปีหมูทอง 2562 ด้วยโครงการสัมมนา BIM และ การอบรมการใช้งานโปรแกรม Revit และ SketchUp ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วันอังคารที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2562 ดังต่อไปนี้ 5 ก.พ. 2562 การสัมมนา "Smart BIM 2019" ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม ลงทะเบียนเข้าฟังฟรี ๆ ได้ไม่จำกัดจำนวนค่ะ พร้อมเยี่ยมชมบูทแสดงเครื่องมือ และเทค... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 2 ทั้งหมด 2

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา