โลโก้เว็บไซต์ ตัวแทนคณาจารย์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน

ตัวแทนคณาจารย์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019"

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาตัวแทนคณาจารย์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019"
คณาจารย์จาก หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมเป็น Speaker งาน "รักเหมาfest 2019" เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา