โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม Open House Hands-on RMUTL 2019 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม Open House Hands-on RMUTL 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาหลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม Open House Hands-on RMUTL 2019
บุคลากรหลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมจัดงาน จัดกิจกรรม "Open House Hands-on RMUTL 2019"  ณ อาคาร ยธ. 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 10 กันยายน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา