โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน STISWB 2019 | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

บุคลากร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน STISWB 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน STISWB 2019
อ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง และ น.ส.ภาวริศ ถือคำ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา พร้อมทั้งทีมบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงาน The 11th International Conference on Science Technology and Innovation...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา