โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์ (Class Attendance) ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยธนาคารกรุงไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์ (Class Attendance) ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยธนาคารกรุงไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย จิรวัฒน์ แก้วรากมุข จำนวนผู้เข้าชม 784 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธุ์โครงการจัดอบรมการใช้งานระบบลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์ (Class Attendance) ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
โดยธนาคารกรุงไทย ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 – 16.30 ผ่านระบบ Google Meet

1. กรุณาตอบแบบสอบถาม **ขยายเวลาถึงวันที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 12.00 น. เพื่อ สวท จะได้จัดทำรายชื่อผู้เข้าอบรม ดังลิงค์นี้ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxfvtJfNTzdNY735td8dfKH4H99kcYeagJYNhocyqtKuBRsQ/viewform

2. ลิงค์สำหรับเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Google Meet

ห้องที่ 2 : https://meet.google.com/vij-shve-rre
ห้องที่1 : 
https://meet.google.com/iad-ndkn-ihy


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา