โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอุไรวรรณ   สายยะนันท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ
ศุกร์ 21 ธันวาคม 2561 / ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ ดังนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/12/20181221145906_58173.pdf   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ รอบ 1 : TCAS1 (Protfolio) ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม) https://web... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ Talent Mobility
ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยร่วมดำเนืนการโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์อุเทน  คำน่าน ผู้ช่วยคณบดี ร่วมด้วย คณะกรรมการจาก มจธ. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  ปิยะภานุวัตน์  และคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility งานวิจัย การออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องมือวัดและควบคุมคุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิลผ่านสมาร์ทโฟน หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.วิโรจน์ (รอบ 6 เดือน) ที่ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก สกอ. ณ. สห... >> อ่านต่อ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าทดสอบข้อสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านเว็บหรือสมาร์ทโฟน
ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าทดสอบข้อสอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านเว็บหรือสมาร์ทโฟน เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสอบจริง  โดยสามารถศึกษาข้อมูลใช้งานแบบทดสอบได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1nRE2ogQvkmmzFN4NLlFrvhdUjJc8ES7eXPbrQxDQtfA/edit  >> อ่านต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท รอบรับตรง ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล รอบรับตรง ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 22-31 ต.ค. 61  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ศุกร์ 28 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลดาวัลย์   วัฒนะจีระ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ "การจัดทำและนำข้อมูล มคอ 7 เข้าสู่ระบบ CHA QA online"
พฤหัสบดี 27 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 คณะวิศวรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการ "การจัดทำและนำข้อมูล มคอ 7 เข้าสู่ระบบ CHA QA online"ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท แอนด์ สปา โดยมี ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นประธานในพิธี >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
พุธ 26 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ , ผศ.ดร.แมน ตุ้ยแพร่ ,ผศ.ดร.เจษฎา วิเศษมณี  >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
จันทร์ 24 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายงานตัวเพื่อรับทราบรายละเอียดและข้อตกลงในการจ้างงาน วันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง อท.1-202 ชั้น 2 อาคารอิเล็กทรอนิกส์ 1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


ประกาศ รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

ประกาศ รายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้อง รร.305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศแนบท้าย  (ป... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 95


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา