โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอุไรวรรณ   สายยะนันท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
อังคาร 23 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสเนื่องในโอกาสวันเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีตัวแทนอาจารย์อาวุโส กล่าวอวยพร รศ.กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์, ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ และ ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล กล่าวอวยพรแก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อความเป็นศิริมงคล  >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
พุธ 13 มีนาคม 2562 / ข่าวบุคลากร ข่าวรับรางวัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   จำนวน 4 ราย >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาพิเศษ กลุ่ม (ฺB) รอบ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2562
ศุกร์ 8 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ กลุ่ม (B) รอบ 2 โควตาแนะแนว ดังนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/03/20190308150640_79933.pdf คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาโควตาพิเศษ กลุ่... >> อ่านต่อสภาวิศวกรประกาศสมัครสอบภาคีวิศวกรที่เชียงใหม่ รอบวันที่ 8-9 มีนาคม 2562
พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวอบรม/เสวนา

สมัครสอบภาคีวิศวกรที่เชียงใหม่ รอบวันที่ 8-9 มีนาคม 2562  ตามเวปลิงค์ http://www.coe.or.th/memexam/main/appMain.php?aMenu=2010&fbclid=IwAR3yXnegtev10ODE5L1MxHhqgQYBm62tI5ddihRCWaV-5dnhtYQA57LXnrY   >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์ด้วยชุดฝึก TETRIX (PITSCO Education)
พฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างหุ่นยนต์ด้วยชุดฝึก TETRIX (PITSCO Education) ควบคุมการขนส่งแบบอัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น เพื่อพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบควบคุม โครงสร้าง กลไก การออกแบบโปรแกรมควบคุม และเรียนรู้หลักการทำงานของระบบควบคุมเบื้องต้นของเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์ในโรงงาน โดยการศึกษาผ่านแบบจำลอง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ C3-704 ชั้น 7 อาคาร C3 มหาวิ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8
พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแบ่งรายการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภทการแข่งขัน 11 ทีม รวมอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ พิษณุโลก และตาก จำนวนทั้งสิ้น 49 คน >> อ่านต่อ


โครงการจัดประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561 Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2018 (RMTC 2018)
พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 / ข่าวทุน/วิจัย

โครงการจัดประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561 Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2018  (RMTC 2018) เกี่ยวกับโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยด้านสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรในสังกัดตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ม... >> อ่านต่อ


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ Talent Mobility คณะวิศวกรรมศาสตร์
พุธ 16 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ฯ นำโดย นางสาวธิดารัตน์ โกมลวานิช ตำแหน่งนักพัฒนานโยบายกลุ่มยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม  ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ การออกแบบและสร้างเตาอบเซรามิก ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ร่วมกับสถานประกอบการบริษัทเชียงใหม่พอร์สแลน จำกัด หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ภาคภูมิ  จารุภูมิ ดำเนินงานภายใต้โครงการ Talent Mobility  ณ บริษัทเชียงใหม่พอร์สแลน จำกัด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talant Mobility ของหน่วยร่วมดำเนินงาน
ศุกร์ 4 มกราคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่่อวันที่ 3  มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talant Mobility ของหน่วยร่วมดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารอำนวนการ มทร.ล้านนา โดยตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าร่วมรับฟังรายงานดังกล่าว >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 95


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา