โลโก้เว็บไซต์ นางสาวอุไรวรรณ   สายยะนันท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์

หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2562
พุธ 4 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี วันสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมวินสิ่งแวดล้อมไทย ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา เพื่อมีส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น น้ำเสีย ขยะ มลพิษอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้มีบุคลากร นักศึษาและอาจารย์  เข้าร่วมกิจกรรม >> อ่านต่อ


บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จันทร์ 2 ธันวาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด มอบทุนการศึกษาประเภทเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยคุณจักรพันธ์ ตรีสารศรี  ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล ตัวแทนบริษัท ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 10,000  บาท  คุณสมบัติ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือนักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ประสบปัญหาครอบครัว  สาขา... >> อ่านต่อ


บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครงาน ให้กับนักศึกษา ปวส ปี 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บริษัทไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจกลุ่มไทยออยล์ และเปิดรับสมัครงาน นักศึกษา ปวส ปี 2 เทอม 2 และปริญญาตรี ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีคุณพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการ-ทรัพยากรบุคคลและการเงิน ตัวแทนจากบริษัทไทยออยล์ ให้ความรู้กับนักศึกษาได้มีความพร้อมและมีเวลาเตรียมตัวสำหรับการประกอบวิชาชีพหลังจบการศึกษา พร้อมทั้งเปิดรับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการกลั่นน้ำมัน (Refinery Operator) ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม และช่วงบ่ายได้เข้าเข้าพบคณบดีเพื่อร่วมหา... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กิจจา ไชทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา โดยโครงการปฐมนิเทศสหกิจนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ มาประยุกต์ใช้กับการทำงานจริงและได้พัฒนาทักษะความรู้ทางด้านงานปฏิบัติ(Skill) ร่วมกับสถานประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์สก... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีนักเรียนสนใจเข้าร่วม จำนวน 300 คน  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อการเกษตรตัวอย่าง
พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายศรัณยู  มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ และเปิดโครงการจัดทำฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันสนับสนุนโครงการฟาร์มอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม ในลักษณะการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ (Government to Government) ในรูปแบบ Corporate Social Responsibility (CSR) ระหว่าง 3 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กองการสัตว์และเกษตรกรรที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก โดย พันเอกอภิลักษณ์ จุมปา รองผู้อำนวยการกองการสัตว์และการเกษตรที่ 3  , มหาวิทยาลัยเทคโน... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินความร่วมมือโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กับบริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
พฤหัสบดี 31 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยอาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด โดยคุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ กรรมการบริหารบริษัท ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อดำเนินความร่วมมือโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมซอฟแวร์ แบบบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งภายใต้ความร่... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 ระดับภูมิภาคภาคเหนือ
ศุกร์ 25 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมด้านอัจฉริยะสมองกล เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน Coding และสร้างหุ่นยนต์ แก่โรงเรียนในเครือข่ายภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562  ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมดำเนินจัดการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 ระดับภูมิภาคภาคเหนือ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ เชียงใหม่ฮอล์ล เซ็นทรัลแอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ Pitching ผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมุ่งสู่เชิงพาณิชย์
จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำโดย ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล และ ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการ Pitching ผลงานด้านนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมุ่งสู่เชิงพาณิชย์ จัดโดยสมาคมการค้าผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรชิ้นส่วนโลหะและอุตสาหกรรมสนับสนุนไทย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจีเนียริ่ง จ.ลำพูน โดยใ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ประชุม conference แผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุเทน  คำน่าน ได้จัดประชุม conference แผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนคณะวิศวกรรมศาตร์และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร ณ ห้องประชุม 2 มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 91


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา