โลโก้เว็บไซต์ นางสาวกิ่งกานต์   สาริวาท | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 531 รายการ
พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 531 รายการ โดยมีราคากลางเป็นจำนวนเงิน  1,892  บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเก้... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้สาพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู ประจำปี 2561
พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             วันนี้ (5 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. งานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ นักศึกษาคณะวิศวกรรมทุกชั้นปี จัดโครงการไหว้สาพระวิษณุกรรม และพิธีครอบครู ให้กับนักศึกษาคณะวิศวรรมศาสตร์ ณ ลานพระวิษณุกรรม มทร.ล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีครอบครู... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการค้นหาเยาวชนทีมฟุตบอล
ศุกร์ 29 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติพงษ์ สมไชยวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒ  ทิพจร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์สุจิตรา จีนะวงษ์ หัวหน้าสำนักงานบริหาร อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ช่วยกันติดตั้งระบบสื่อสาร Repeater และ Fiber... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา