โลโก้เว็บไซต์ สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สัปดาห์สอนทบทวน/สอนชดเชย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤษภาคม 2559 - 8 พฤษภาคม 2559

สถานที่ : คณะ/สาขา/สาขาวิชา

ผู้รับผิดชอบ : คณะ/สาขา/สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา