โลโก้เว็บไซต์ ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่ม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยื่นคำร้องเปิดกลุ่มเรียนเพิ่ม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มกราคม 2559 - 14 มกราคม 2559

สถานที่ : แผนกทะเบียนฯ

ผู้รับผิดชอบ : แผนกทะเบียนฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา