โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบทะเบียนกลางภาคเรียนที่ 2/2558 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบทะเบียนกลางภาคเรียนที่ 2/2558

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2559 โดย ชัชวาล สิงคะลิง จำนวนผู้เข้าชม 441 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 มกราคม 2559 - 10 มกราคม 2559

สถานที่ : ระบบทะเบียนกลาง

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา