โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House MYTCAS รอบ Pre 66 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House MYTCAS รอบ Pre 66

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2565 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

สถานที่ : ออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้อง Clearing House MYTCAS รอบ Pre-Entrance ปีการศึกษา 2566
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา