งานวิ่งการกุศล 13ปี วิศวะตีนดอย วิ่งด้วยกัน ปันใจให้น้อง
"เทคโนตีนดอย ENGINEER RUN 2020"

วันที่แข่งขัน:
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 - 10.00 น.
สถานที่แข่งขัน:
ลานเนินนุ่ม กองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แผนที่
วันที่รับอุปกรณ์:
วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 19.00 น.
สถานที่รับอุปกรณ์:
อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ประเภทการแข่งขัน
ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร
VIP 1,500 THB
Mini Marathon 10.5 km. 450 THB
Fun Run 5 km. 350 THB
Student(Fun Run 5 km.) 300 THB

กำหนดการแข่งขัน
05.30 น. เช็คอินนักวิ่งระยะมินิมาราธอน
05.45 น. อบอุ่นร่างกาย เต้นแอโรบิค
05.55 น. พิธีเปิดการแข่งขันจากคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน ระยะ 10 กิโลเมตร
06.10 น. เช็คอินนักวิ่งระยะฟันรัน
06.20 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน ระยะ 5 กิโลเมตร
07.45 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
08.30 น. Cut-off นักวิ่งทุกระยะ

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับในวันรับอุปกรณ์และวันแข่งขัน
Fun Run 5 km. | 350 บาท

หมายเลขวิ่ง(BIB) 1 หมายเลข วันรับอุปกรณ์

เสื้อที่ระลึก 1 ตัว วันรับอุปกรณ์

เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัยในวันแข่งขัน

Mini Marathon 10.5 km. | 450 บาท

หมายเลขวิ่ง(BIB) 1 หมายเลข วันรับอุปกรณ์

เสื้อที่ระลึก 1 ตัว วันรับอุปกรณ์

เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัยในวันแข่งขัน

VIP (วิ่งได้ทุกระยะ) | 1,500 บาท

หมายเลขวิ่ง(BIB) 1 หมายเลข วันรับอุปกรณ์

เสื้อที่ระลึก 1 ตัว วันรับอุปกรณ์

เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัยในวันแข่งขัน

ถ้วยที่ระลึก 1 ถ้วย หลังเข้าเส้นชัย

Student (Fun Run 5 km.) | 300 บาท

หมายเลขวิ่ง(BIB) 1 หมายเลข วันรับอุปกรณ์

เสื้อที่ระลึก 1 ตัว วันรับอุปกรณ์

เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัยในวันแข่งขัน


Running - T-Shirt & Medal
เหรียญ
...

เสื้อที่ระลึก Fun Run 5 km.
...

เสื้อที่ระลึก Mini Marathon 10.5 km.
...
Size รอบ อก(นิ้ว) ความยาว(นิ้ว)
3S 32 23
SS 34 24
S 36 25
M 38 26
L 40 27
XL 42 28
2XL 44 29
3XL 46 30
4XL 48 31
เส้นทางการแข่งขัน
...

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
 1. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยอันตรายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
กติกาของงาน

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม มีดังนี้ :

 1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
 2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร
 3. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้
  • ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
  • การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
  • การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
 4. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
 5. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
 6. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 7. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
 8. ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้

กติกาการแข่งขัน

ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

 1. ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร
 2. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนอักษรที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน
 3. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
 4. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
 5. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
 6. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
 7. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
 8. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
 9. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 10. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 11. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 12. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 13. การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลัก และนักวิ่งทุกคนต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
 14. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 15. นักวิ่งที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่สามารถรับรางวัลในรุ่นอายุนั้นๆได้อีก
 16. ผู้ชนะการแข่งขันรายงานตัวหลังเข้าเส้นชัยภายใน 15 นาที
 17. กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 18. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด

ถ้วยรางวัล
ประเภท กลุ่มอายุ / ชาย-หญิง จำนวนถ้วยรางวัล
Fun Run 5 km. ชาย ไม่จำกัดอายุ 5
  หญิง ไม่จำกัดอายุ 5
Mini Marathon 10.5 km. อายุไม่เกิน 19 ปี 10 (ชาย 5 / หญิง 5)
  อายุ 20-29 ปี 10 (ชาย 5 / หญิง 5)
  อายุ 30-39 ปี 10 (ชาย 5 / หญิง 5)
  อายุ 40-49 ปี 10 (ชาย 5 / หญิง 5)
  อายุ 50-59 ปี 7 (ชาย 5 / หญิง 2)
  อายุ 60-69 ปี 4 (ชาย 4)
Over All 10.5 km. ชาย ไม่จำกัดอายุ 1
  หญิง ไม่จำกัดอายุ 1

ติตต่อ

การสมัคร


ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร
VIP 1,500 THB
Mini Marathon 10.5 km. 450 THB
Fun Run 5 km. 350 THB
Student(Fun Run 5 km.) 300 THB
จำนวนผู้สมัคร 1582 ท่าน


ผู้สนับสนุน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...