งานวิ่งการกุศล 13ปี วิศวะตีนดอย วิ่งด้วยกัน ปันใจให้น้อง
"เทคโนตีนดอย ENGINEER RUN 2020"

วันที่แข่งขัน:
วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 - 10.00 น.
สถานที่แข่งขัน:
ลานเนินนุ่ม กองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แผนที่
วันที่รับอุปกรณ์:
วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 19.00 น.
สถานที่รับอุปกรณ์:
อาคารเรียนรวม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปิดรับสมัครแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อและสถานะ
ประเภทการแข่งขัน
ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร
VIP 1,500 THB
Mini Marathon 10.5 km. 450 THB
Fun Run 5 km. 350 THB
Student(Fun Run 5 km.) 300 THB
วิธีการชำระเงิน
...

ชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกช่องทาง
เลขที่บัญชี : 521-0-70201-4
ชื่อบัญชี : เทคโนตีนดอย ENGINEER RUN 2020
โดย นายสมาน ดาวเวียงกัน และ นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุ และ นายเกศพล ศรีวรพจน์

หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงิน ที่ แจ้งการชำระเงิน
และตรวจสอบสถานะได้ที่ รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน
04.30 น. เช็คอินนักวิ่งระยะมินิมาราธอน
04.50 น. อบอุ่นร่างกาย เต้นแอโรบิค
05.15 น. พิธีเปิดการแข่งขันจากคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราธอน ระยะ 10 กิโลเมตร
05.45 น. เช็คอินนักวิ่งระยะฟันรัน
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน ระยะ 5 กิโลเมตร
07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับในวันรับอุปกรณ์และวันแข่งขัน
Fun Run 5 km. | 350 บาท

หมายเลขวิ่ง(BIB) 1 หมายเลข วันรับอุปกรณ์

เสื้อที่ระลึก 1 ตัว วันรับอุปกรณ์

เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัยในวันแข่งขัน

Mini Marathon 10.5 km. | 450 บาท

หมายเลขวิ่ง(BIB) 1 หมายเลข วันรับอุปกรณ์

เสื้อที่ระลึก 1 ตัว วันรับอุปกรณ์

เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัยในวันแข่งขัน

VIP (วิ่งได้ทุกระยะ) | 1,500 บาท

หมายเลขวิ่ง(BIB) 1 หมายเลข วันรับอุปกรณ์

เสื้อที่ระลึก 1 ตัว วันรับอุปกรณ์

เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัยในวันแข่งขัน

ถ้วยที่ระลึก 1 ถ้วย หลังเข้าเส้นชัย

Student (Fun Run 5 km.) | 300 บาท

หมายเลขวิ่ง(BIB) 1 หมายเลข วันรับอุปกรณ์

เสื้อที่ระลึก 1 ตัว วันรับอุปกรณ์

เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ หลังเข้าเส้นชัยในวันแข่งขัน


Running - T-Shirt & Medal
เหรียญ
...

เสื้อที่ระลึก Fun Run 5 km.
...

เสื้อที่ระลึก Mini Marathon 10.5 km.
...
Size รอบ อก(นิ้ว) ความยาว(นิ้ว)
3S 32 23
SS 34 24
S 36 25
M 38 26
L 40 27
XL 42 28
2XL 44 29
3XL 46 30
4XL 48 31
เส้นทางการแข่งขัน
...

...

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
 1. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยอันตรายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย
กติกาของงาน

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม มีดังนี้ :

 1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย
 2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร
 3. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้
  • ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)
  • การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล
  • การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้
 4. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน
 5. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน
 6. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่างๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน
 7. ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
 8. ผู้จัดคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และจะจัดการข้อมูลโดยคำนึงถึงประเด็นนี้

กติกาการแข่งขัน

ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่างๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

 1. ต้องมาถึงจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัวตามประเภทระยะทางที่สมัคร
 2. ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนอักษรที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน
 3. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)
 4. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย
 5. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด
 6. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน
 7. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น
 8. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น
 9. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว
 10. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย
 11. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน
 12. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
 13. การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลัก และนักวิ่งทุกคนต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
 14. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
 15. นักวิ่งที่ได้รับรางวัล Overall จะไม่สามารถรับรางวัลในรุ่นอายุนั้นๆได้อีก
 16. ผู้ชนะการแข่งขันรายงานตัวหลังเข้าเส้นชัยภายใน 15 นาที
 17. กติกาอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้จะอ้างตามกติกาการแข่งขันของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
 18. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด

ถ้วยรางวัล
ประเภท กลุ่มอายุ / ชาย-หญิง จำนวนถ้วยรางวัล
Fun Run 5 km. ชาย ไม่จำกัดอายุ 5
  หญิง ไม่จำกัดอายุ 5
Mini Marathon 10.5 km. อายุไม่เกิน 19 ปี 10 (ชาย 5 / หญิง 5)
  อายุ 20-29 ปี 10 (ชาย 5 / หญิง 5)
  อายุ 30-39 ปี 10 (ชาย 5 / หญิง 5)
  อายุ 40-49 ปี 10 (ชาย 5 / หญิง 5)
  อายุ 50-59 ปี 10 (ชาย 5 / หญิง 5)
  อายุ 60-69 ปี 10 (ชาย 5 / หญิง 5)
Over All 10.5 km. ชาย ไม่จำกัดอายุ 1
  หญิง ไม่จำกัดอายุ 1

ติตต่อ

การสมัคร


ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัคร
VIP 1,500 THB
Mini Marathon 10.5 km. 450 THB
Fun Run 5 km. 350 THB
Student(Fun Run 5 km.) 300 THB
จำนวนผู้สมัคร 1582 ท่าน


ผู้สนับสนุน

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...