คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวล้านนาโพล์

ท่านสนใจจะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาใด

 

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

กำหนดการประชุม(คณะกรรมการประจำคณะ)

เมษายน
21

กำหนดการประชุม ประจำปี 2557

เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด (22 เมษายน 2014) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

1/2557 วันที่  16  มกราคม  2557 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2557 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2557 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2557 วันที่  12-13  มีนาคม  2557 โรงแรมโบทานิค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2557 วันที่  24  เมษายน  2557 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9/2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

พฤศจิกายน
12

กำหนดการประชุม ประจำปี 2556

เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด (21 เมษายน 2014) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

 

1/2556 วันที่  10  มกราคม  2556 มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเป็น ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/2556 วันที่  14  กุมภาพันธ์  2556 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/2556 วันที่  14  มีนาคม  2556 มทร.ล้านนา เชียงราย  เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเป็น ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2556 วันที่  11  เมษายน  2556 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)  เปลี่ยนแปลงวันที่ประชุมเป็น วันที่ 25 เมษายน 2556

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5/2556 วันที่  9  พฤษภาคม  2556 มทร.ล้านนา ลำปาง  เปลี่ยนแปลงวันที่/สถานที่ประชุมเป็น วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6/2556 วันที่  13  มิถุนายน  2556 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)  เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเป็น ห้องประชุมกฤษดาดอย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7/2556 วันที่  11  กรกฎาคม  2556 มทร.ล้านนา น่าน  เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเป็น ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/2556 วันที่  8  สิงหาคม  2556 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9/2556 วันที่  12  กันยายน  2556  ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/2556 วันที่  10  ตุลาคม  2556 งดประชุม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/2556 วันที่  14  พฤศจิกายน  2556 ห้องมรกต โรงแรมฟูราม่า จ.เชียงใหม่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12/2556 วันที่  12 ธันวาคม  2556 งดประชุม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

 

 
พฤศจิกายน
29

กำหนดการประชุม ประจำปี 2555

เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด (19 มิถุนายน 2013) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

37 (ต.ค.54) วันที่  13  ตุลาคม  2554 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 (พ.ย.54) วันที่  10  พฤศจิกายน  2554 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เปลี่ยนแปลง วันที่  17  พฤศจิกายน  2554 ห้องประชุมพะยอม มทร.ล้านนา ตาก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 (ธ.ค.54) วันที่  9 ธันวาคม  2554 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  เปลี่ยนแปลง วันที่  14-15  ธันวาคม  2554 ห้องประชุมชมพูภูคา มทร.ล้านนา น่าน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 (ม.ค.55) วันที่  13  มกราคม  2555 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เปลี่ยนแปลง วันที่  25-26  มกราคม  2555 ห้องประชุม 1423 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 (ก.พ.55) วันที่  10  กุมภาพันธ์  2555 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ งดประชุม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42 (มี.ค.55) วันที่  8  มีนาคม  2555 เขตพื้นที่เชียงราย  เปลี่ยนแปลง วันที่  8-9  มีนาคม  2555 ห้องประชุม ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงราย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43 (เม.ย.55) วันที่  14  เมษายน  2555 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เปลี่ยนแปลง วันที่  27-28 เมษายน 2555 ห้องประชุม มทร.ล้านนา ลำปาง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44 (พ.ค.55) วันที่  12  พฤษภาคม  2555 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ งดประชุม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45 (มิ.ย.55) วันที่  9  มิถุนายน  2555 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)  เปลี่ยนแปลง วันที่  7- 8 มิถุนายน 2555 ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46 (ก.ค.55) วันที่  14  กรกฎาคม  2555 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47 (ส.ค.55) วันที่  11  สิงหาคม  2555 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 (ก.ย.55) วันที่  8  กันยายน  2555 เขตพื้นที่น่าน  เปลี่ยนแปลง วันที่  13 - 14 กันยายน 2555 ห้องประชุมบ้านกลางดอยรีสอร์ทแอนด์สปา อ.หางดง จ.เชียงใหม่

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

49 (ต.ค.55) วันที่  11  ตุลาคม  2555 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 (พ.ย.55) วันที่  8  พฤศจิกายน  2555 มทร.ล้านนา ตาก เปลี่ยนแปลง ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51 (ธ.ค.55) วันที่  13 ธันวาคม  2555  ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ (Conf.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หมายเหตุ กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

   
ธันวาคม
15

กำหนดการประชุม ประจำปี 2554

เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด (29 พฤศจิกายน 2011) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

1 (10/2553) วันที่  18  ตุลาคม  2553 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

2 (11/2553) วันที่  11  พฤศจิกายน  2553 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

3 (12/2553) วันที่  9 ธันวาคม  2553 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  งดประชุม

4 (1/2554) วันที่  13  มกราคม  2554 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

5 (2/2554) วันที่  10  กุมภาพันธ์  2554 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

6 (3/2554) วันที่  10  มีนาคม  2554 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

7 (4/2554) วันที่  14  เมษายน  2554 เขตพื้นที่เชียงราย

8 (5/2554) วันที่  12  พฤษภาคม  2554 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

9 (6/2554) วันที่  9  มิถุนายน  2554 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

10 (7/2554) วันที่  14  กรกฎาคม  2554 เขตพื้นที่พิษณุโลก

11 (8/2554) วันที่  11  สิงหาคม  2554 ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ

12 (9/2554) วันที่  8  กันยายน  2554 เขตพื้นที่น่าน

หมายเหตุ กำหนดการประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

   
CSS Validity