คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวล้านนาโพล์

ท่านสนใจจะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาใด

 

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ไฟล์เอกสารต่างๆ

พฤษภาคม
02

ไฟล์ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ 2554

เขียนโดย Administrator Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

..

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (PR ENG1.jpg)PR ENG1.jpg 227 Kb
เมษายน
25

ประชุม TQF 27-28 เมษายน 2554

เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด (10 พฤษภาคม 2011) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เอกสารประชุม TQF 27-28 เมษายน 2554

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (C_map_รายวิชา 50 นก. ทางการศึกษา(290454).doc)C_map_รายวิชา 50 นก. ทางการศึกษา(290454).doc 197 Kb
Download this file (กำหนดการ.pdf)กำหนดการ.pdf 78 Kb
Download this file (ข้อ 3.1.4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ.doc)ข้อ 3.1.4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ.doc 82 Kb
Download this file (ข้อ 3.1.4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.doc)ข้อ 3.1.4 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล.doc 86 Kb
Download this file (ข้อ 3.1.4 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม.doc)ข้อ 3.1.4 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม.doc 80 Kb
Download this file (ข้อ 3.1.4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า.doc)ข้อ 3.1.4 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า.doc 80 Kb
Download this file (คอบอิเล็ก.pdf)คอบอิเล็ก.pdf 848 Kb
Download this file (คอบเครื่องกล.pdf)คอบเครื่องกล.pdf 565 Kb
Download this file (คอบไฟฟ้า.pdf)คอบไฟฟ้า.pdf 716 Kb
Download this file (คำนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตย. ขึ้นเว็บ).doc)คำนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตย. ขึ้นเว็บ).doc 40 Kb
Download this file (ง8โครงการ.pdf)ง8โครงการ.pdf 71 Kb
Download this file (ภาคผนวก ง (ตย.ขึ้นเว็บ).doc)ภาคผนวก ง (ตย.ขึ้นเว็บ).doc 30 Kb
Download this file (ภาคผนวก ช (ตย.ขึ้นเว็บ).doc)ภาคผนวก ช (ตย.ขึ้นเว็บ).doc 30 Kb
Download this file (มคอ.2_เทค..pdf)มคอ.2_เทค..pdf 544 Kb
Download this file (วศ.332 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพิจารณาหลักสูตร TQF.pdf)วศ.332 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพิจารณาหลักสูตร TQF.pdf 228 Kb
Download this file (วศ.335 ขออนุมัติโครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพิจารณาหลักสูตร TQF.pdf)วศ.335 ขออนุมัติโครงการประชุมคณะกรรมการจัดทำและพิจารณาหลักสูตร TQF.pdf 1808 Kb
Download this file (วศบคอมพิวเตอร์.pdf)วศบคอมพิวเตอร์.pdf 965 Kb
Download this file (วศบสิ่งแวดล้อม.pdf)วศบสิ่งแวดล้อม.pdf 785 Kb
Download this file (วศบอุตสาหการ.pdf)วศบอุตสาหการ.pdf 880 Kb
Download this file (วศบเกษตรและชีวภาพ.pdf)วศบเกษตรและชีวภาพ.pdf 890 Kb
Download this file (วศบเครื่องกล.pdf)วศบเครื่องกล.pdf 465 Kb
Download this file (วศบเหมืองแร่.pdf)วศบเหมืองแร่.pdf 533 Kb
Download this file (วศบแม่พิมพ์.pdf)วศบแม่พิมพ์.pdf 913 Kb
Download this file (วศบโยธา.pdf)วศบโยธา.pdf 909 Kb
Download this file (วศบไฟฟ้า.pdf)วศบไฟฟ้า.pdf 747 Kb
Download this file (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์.pdf)สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์.pdf 2236 Kb
Download this file (หมวด 4 mapping วิชาแกน (ตย. ขึ้นเว็บ).doc)หมวด 4 mapping วิชาแกน (ตย. ขึ้นเว็บ).doc 45 Kb
Download this file (หมวด 4 ข้อ 2.6 (ตย. ขึ้นเว็บ).doc)หมวด 4 ข้อ 2.6 (ตย. ขึ้นเว็บ).doc 40 Kb
Download this file (หมวด 4 ข้อ 3.6 (ตย. ขึ้นเว็บ).doc)หมวด 4 ข้อ 3.6 (ตย. ขึ้นเว็บ).doc 29 Kb
Download this file (หมวด 7 ข้อ 7 (ตย. ขึ้นเว็บ).doc)หมวด 7 ข้อ 7 (ตย. ขึ้นเว็บ).doc 47 Kb
Download this file (หมวดที่ 3 ข้อ 1 (ตย. ขึ้นเว็บ).doc)หมวดที่ 3 ข้อ 1 (ตย. ขึ้นเว็บ).doc 27 Kb
Download this file (หมวดที่ 6 (ตย.วศบ.อิเล็กฯ).doc)หมวดที่ 6 (ตย.วศบ.อิเล็กฯ).doc 31 Kb
Download this file (หมวดที่ 7 ข้อ 1 และข้อ 2.2.3 (ตย.วศ.บ.อิเล็กฯ).doc)หมวดที่ 7 ข้อ 1 และข้อ 2.2.3 (ตย.วศ.บ.อิเล็กฯ).doc 63 Kb
Download this file (อสบเครื่องกล3.pdf)อสบเครื่องกล3.pdf 736 Kb
Download this file (อสบโทรคมนาคม.pdf)อสบโทรคมนาคม.pdf 544 Kb
Download this file (แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรTQF2554.pdf)แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรTQF2554.pdf 59 Kb
Download this file (แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรTQF2554ลงนามแล้ว.pdf)แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรTQF2554ลงนามแล้ว.pdf 379 Kb
Download this file (โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา 50 นก. ทางการศึกษา(290454).doc)โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา 50 นก. ทางการศึกษา(290454).doc 88 Kb
 
มีนาคม
08

แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด (08 มีนาคม 2011) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

ตามหนังสือ ศธ 0583.04/วศ.194 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารหลักฐานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 ตัวชี้วักที่ 17 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (แบบฟอร์ม1.doc)แบบฟอร์ม1.docแบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา90 Kb
Download this file (แบบฟอร์ม2.doc)แบบฟอร์ม2.docแบบฟอร์มประเมินตนเองของอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ91 Kb
Download this file (แบบฟอร์ม3.doc)แบบฟอร์ม3.docแบบฟอร์มสำรวจห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์51 Kb
   
มีนาคม
02

คู่มือฝึกงานสำหรับอาจารย์ (โครงการฝังตัว2554)

เขียนโดย Administrator Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เรียน อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ไปฝึกงานตามสถานประกอบการจริงสำหรับบุคลากรสายผู้สอน ประจำปี 2554 ให้ดาวนืโหลดคู่มือฝึกงานสำหรับอาจารย์ (โครงการฝังตัว2554) ได้แล้วจากไฟล์ด้านล่าง

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (คู่มือฝึกงานอาจารย์.doc)คู่มือฝึกงานอาจารย์.docคู่มือฝึกงานสำหรับอาจารย์(ฝังตัว54)707 Kb
 
กุมภาพันธ์
22

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

เขียนโดย Administrator Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (หนังสือภายนอก.doc)หนังสือภายนอก.docหนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ] 74 Kb
Download this file (หนังสือภายใน.doc)หนังสือภายใน.docหนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word ]34 Kb
Download this file (หนังสือเวียน.pdf)หนังสือเวียน.pdf หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 19 Kb
   

หน้า 6 จาก 8

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
CSS Validity