คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวล้านนาโพล์

ท่านสนใจจะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาใด

 

Who's Online

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ไฟล์เอกสารต่างๆ

มีนาคม
08

แบบฟอร์มตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด (08 มีนาคม 2011) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เรียน อาจารย์ทุกท่าน

ตามหนังสือ ศธ 0583.04/วศ.194 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารหลักฐานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 ตัวชี้วักที่ 17 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (แบบฟอร์ม1.doc)แบบฟอร์ม1.docแบบฟอร์มประมวลการสอนรายวิชา90 Kb
Download this file (แบบฟอร์ม2.doc)แบบฟอร์ม2.docแบบฟอร์มประเมินตนเองของอาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ91 Kb
Download this file (แบบฟอร์ม3.doc)แบบฟอร์ม3.docแบบฟอร์มสำรวจห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์51 Kb
มีนาคม
02

คู่มือฝึกงานสำหรับอาจารย์ (โครงการฝังตัว2554)

เขียนโดย Administrator Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

เรียน อาจารย์ที่ได้รับอนุญาตให้ไปฝึกงานตามสถานประกอบการจริงสำหรับบุคลากรสายผู้สอน ประจำปี 2554 ให้ดาวนืโหลดคู่มือฝึกงานสำหรับอาจารย์ (โครงการฝังตัว2554) ได้แล้วจากไฟล์ด้านล่าง

Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (คู่มือฝึกงานอาจารย์.doc)คู่มือฝึกงานอาจารย์.docคู่มือฝึกงานสำหรับอาจารย์(ฝังตัว54)707 Kb
 
กุมภาพันธ์
22

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

เขียนโดย Administrator Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล
Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (หนังสือภายนอก.doc)หนังสือภายนอก.docหนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word ] 74 Kb
Download this file (หนังสือภายใน.doc)หนังสือภายใน.docหนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word ]34 Kb
Download this file (หนังสือเวียน.pdf)หนังสือเวียน.pdf หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 19 Kb
   
กุมภาพันธ์
02

คู่มือและแบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร มคอ.2 ฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2553

เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด (02 กุมภาพันธ์ 2011) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

คู่มือและแบบฟอร์มการจัดทำหลักสูตร มคอ.2 ฉบับปรับปรุงเดือน พฤศจิกายน 2553

 
กุมภาพันธ์
02

ประกาศศธ. เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

เขียนโดย Administrator Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553

   

หน้า 6 จาก 8

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป > สุดท้าย >>
CSS Validity