คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวล้านนาโพล์

ท่านสนใจจะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาใด

 

Who's Online

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มกราคม
14

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการและเดินทางไปราชการ

เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด (19 มกราคม 2011) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา งบกลางและงบพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพายัพ ส่งถึงสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารโยธา 4 ชั้น 2

ไตรมาส ที่ 1 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

ไตรมาส ที่ 2 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2554

ไตรมาส ที่ 3 ภายในวันที่ 19 กรกฏาคม 2554

ไตรมาส ที่ 4 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2554

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม น้องมีน โทร.2400-2 ต่อ 16

CSS Validity