คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวล้านนาโพล์

ท่านสนใจจะเข้าศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาวิชาใด

 

Who's Online

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
มกราคม
14

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการและเดินทางไปราชการ

เขียนโดย Administrator แก้ไขล่าสุด (19 มกราคม 2011) Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล

กำหนดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการ เดินทางไปราชการ ฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา งบกลางและงบพัฒนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพายัพ ส่งถึงสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารโยธา 4 ชั้น 2

ไตรมาส ที่ 1 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

ไตรมาส ที่ 2 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2554

ไตรมาส ที่ 3 ภายในวันที่ 19 กรกฏาคม 2554

ไตรมาส ที่ 4 ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2554

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม น้องมีน โทร.2400-2 ต่อ 16

CSS Validity